Alla aktiviteter och framträdanden är inställda t.o.m 30/8 p.g.a covid-19!