Ni behöver tänka på att behandla era medlemmars personuppgifter enligt följande principer:

 • Ändamålsbegränsning: Samla bara in uppgifter för specifika ändamål och behandla inte uppgifterna senare för ett annat ändamål.
  Exempel: Om ni har samlat in uppgifter för att administrera medlemskap ska ni inte senare behandla uppgifterna för att profilera medlemmar för till exempel riktad marknadsföring.

 • Uppgiftsminimering: Samla bara in de uppgifter som är relevanta för ändamålet.
  Exempel: Om ni bara behöver namn och telefonnummer för att administrera medlemskap ska ni inte registrera personnummer för att "det kan vara bra att ha".

 • Korrekthet: Se till att ha korrekta uppgifter och uppdatera dem vid behov.
  Exempel: Se till att ha lämpliga rutiner på plats för att säkerställa att felaktiga personuppgifter rättas.

 • Lagringsminimering: Spara inte uppgifterna under en längre tid än nödvändigt.
  Exempel: Om en medlem avslutar sitt medlemskap ska ni radera medlemmens personuppgifter om uppgifterna inte längre behövs för att administrera eller avsluta medlemskapet.

När ni samlar in uppgifter om en medlem måste ni informera medlemmen om bland annat följande:

 • vem som är personuppgiftsansvarig och hur man kontaktar den personuppgiftsansvarige (oftast föreningens styrelse)

 • vilka personuppgifter ni behandlar (till exempel namn och adress)

 • varför ni behandlar dessa personuppgifter (för vilket ändamål och med vilken rättslig grund)

 • vilka mottagare som ska ta del av uppgifterna (till exempel en samarbetspartner)

 • om ni tänker överföra personuppgifter till ett så kallat tredjeland (land utanför EU/EES).

Ni måste även informera era medlemmar om deras rättigheter. De har bland annat rätt att

 • få tillgång till sina personuppgifter

 • få felaktiga personuppgifter rättade

 • få sina personuppgifter raderade om uppgifterna inte längre är nödvändiga

 • få veta hur länge ni kommer att lagra personuppgifterna

 • lämna in klagomål till Datainspektionen.

För att uppfylla informationsplikten behöver ni gå ut med ovanstående information till såväl nya som gamla medlemmar!

Registrerades rätt till tillgång

Era medlemmar har rätt att få information och tillgång till de personuppgifter ni behandlar om dem i form av ett utdrag. I dataskyddsförordningen står det utförligt vad ett registerutdrag ska innehålla. Bland annat ska ni lämna information om vilka personuppgifter som behandlas, varifrån dessa personuppgifter kommer, för vilket syfte personuppgifterna behandlas, vilka mottagare personuppgifterna lämnas till och hur länge personuppgifterna sparas.

Skriv en snärtig rubrik...

Vad handlar artikeln om? Vad är det som gör den intressant? Skriv en slående beskrivning för att fånga besökarnas uppmärksamhet...

Allmänt

Föreningen Hemvärnets Musikkår Eksjö, org. nr 827001-0740, behandlar dina personuppgifter i samband med kontakt som etableras av besökare på www.hvmkeksjo.se. Kontakten initieras via formulär på hemsidan som inte kan skickas utan medgivande om samtycke från avsändaren om att personuppgifter får hanteras av personuppgiftsansvarig.

tillhandahållandet av medlemskonto till föreningens interna areor. Dessa areor består av hemsidans medlemssidor samt G-suite by Google under domänen hvmkeksjo.se.  Våra areor kan nås via mobila applikationer, websidor samt lokalt på enheter anslutna till aktiverat Googlekonto. Vi lägger stor vikt vid skyddet av personuppgifter. Personuppgifter innefattar all information som rör en identifierad eller identifierbar individ.

Den Personuppgiftsansvariga samlar in personuppgifter från dig som medlem via hemsidanpå köpcentrumet, webbplatsen eller applikationen. Den Lokalt Personuppgiftsansvariga kommer att behandla dina uppgifter genom att informera dig om specifika erbjudanden och evenemang för respektive köpcentrum. Den Personuppgiftsansvariga på Gruppnivå har ingått flera personuppgiftsbiträdesavtal och serviceavtal med tjänsteleverantörer för att ge dig den tekniska möjligheten att registrera dig för lojalitetskortsprogrammet, eller för att kunna ladda ner och använda Appen. Dessutom kommer den Personuppgiftsansvariga på Gruppnivå att förhandla om erbjudanden från tredje män vilka kommer att vara tillgängliga för lojalitetskortsmedlemmar. Dessa erbjudanden kommer att tillhandahållas av den Lokalt Personuppgiftsansvariga. De Personuppgiftsansvariga kommer gemensamt att analysera ditt kundbeteende för att ge dig anpassade erbjudanden och evenemang som du kan vara intresserad av.

Om du bestämmer dig för att registrera dig via pappersform vid kunddisken eller via registrering på köpcentrumets webbplats kan Vi tekniskt bara erbjuda dig lojalitetskortsprogrammets tjänster och Kommersiell Information.

Vi erbjuder dig följande separata allmänna tjänster:

(i)Lojalitetskortsprogrammet ("Lojalitetskortsprogrammet")
Detta är vårt system för att bevara våra kundrelationer, som kommer att erbjudas till varje köpcentrum separat. Syftet är att ge dig skräddarsydda och personliga erbjudanden och information.

(ii)Köpcentrum-appen ("Appen")
I Appen hittar du främst generell information om köpcentrumet (t.ex. kartor, butiker, öppettider). Dessutom får du möjlighet att använda våra extra tjänster (t.ex. Smart Park).

(iii)Kommersiell information via e-post eller andra kanaler såsom pushmeddelanden och notiser ("Kommersiell Information"):
Såsom beskrivits ovan har den Lokalt Personuppgiftsansvariga och/eller den Personuppgiftsansvariga på Gruppnivå förhandlat med tredje man om flera speciella villkor för sina kunder. En sådan tredje man kommer inte få tillgång till dina personuppgifter om inte annat föreskrivs i avsnitt 4 nedan. Baserat på vår analys av ditt kundbeteende kommer Vi att erbjuda dig dessa specifika erbjudanden från tredje man under förutsättning att Vi har erhållit ett föregående samtycke från dig (”opt-in” i användargränssnittet).

Syftet med denna integritetspolicy ("Integritetspolicy") är att informera dig om:
(i)hur Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter som du skickar till Oss eller som röjs eller samlas in genom din åtkomst till eller användning av våra Tjänster och inom ramen för dessa Tjänster, och
(ii)dina rättigheter, hur du kan utöva dem och vad Vi har gjort för att hjälpa dig att utöva dina rättigheter.

Vi uppmanar dig att läsa denna Integritetspolicy noggrant. Genom att använda Tjänsterna och tillhandahålla Oss dina personuppgifter bekräftar du att du har informerats om vår användning av dina personuppgifter i enlighet med vad som anges i denna Integritetspolicy. Om du inte önskar att dina personuppgifter ska användas av Oss i enlighet med vad som anges i denna Integritetspolicy, var vänlig tillhandahåll Oss inte dina personuppgifter. Observera att du i sådant fall inte har tillgång till och/eller användning av alla funktioner i Tjänsterna (t.ex. skräddarsydda rabatter, alternativ och preferenser).

Tjänsterna är riktade till användare som är sexton (16) år eller äldre.

Medlemsansökan

Vad handlar artikeln om? Vad är det som gör den intressant? Skriv en slående beskrivning för att fånga besökarnas uppmärksamhet...

Please reload